Liên hệ

 

  • Địa chỉ: Số 35, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  • Điện thoại: 0462 917 957
  • Fax: 0436 461 359
  • Email: info@goldpoint.com.vn